In 1935 heeft een aantal personen zich tot doel gesteld een muziekvereniging op te richten die de kerkelijke festiviteiten zou kunnen opluisteren als de bouw van onze parochiekerk Sint Liduina in 1936 voltooid zou zijn. De initiatiefnemers van het eerste uur zijn dhr. L. Verstappen en dhr. P. Verkoulen en zij werden respectievelijk de eerste voorzitter en de eerste secretaris van de nieuwe vereniging.

Omdat een muziekvereniging geen bestaansmogelijkheid heeft zonder de muzikanten, neemt dhr. L. Janssen (meister Janssen), toenmalig hoofd van de basisschool te Oler, de zware taak op zich genomen om geïnteresseerden de beginselen van de muziek bij te brengen.

Eerste fanfare foto (1936)

Op 6 juli 1936 is het dan zover. Er wordt een fanfare opgericht met 13 bestuursleden (L. Verstappen, J. Linssen, P. Verkoulen, H. Sijmkens, M. Peeters, L. Boonen, P. Peeters, J. Daemen, P. Kuppens, J. Baets, P. Hendriks, Th. Niessen en W. Geraats), een dirigent (meister Janssen), een beschermheer (Mr. J. Spuisers, burgemeester van de toenmalige gemeente Grathem), een ere-voorzitter (Rector H. Hogeland, de eerste pastoor van Kelpen-Oler) en 27 musicerende leden.

In de oorlogstijd 1940-1945 is de fanfare genoodzaakt alle activiteiten stop te zetten. Direct na de oorlog wordt begonnen met de wederopbouw van de vereniging. Weldra neemt de fanfare weer deel aan regionale muziekfestivals en op 15 juni 1952 volgt een tweede bondsconcoursoptreden. Ditmaal te Ospel. Men behaald hier een eerste prijs met 211½punten. In dat jaar telt de vereniging 20 bestuursleden en 29 musicerende leden.Naast de normale repetities onder leiding van meister Janssen is er eenmaal per maand een repetitie verzorgd door instructeur van Leest uit Eindhoven.

In juni 1959 neemt de fanfare voor de eerste keer deel aan een Wereld Muziek Concours georganiseerd door harmonie “De Verenigde Vrienden” in Bree (België). Ze behaalt hier in de derde afdeling 229 punten en een eerste prijs.

Serenade ter gelegenheid van de opening van het gemeentehuis van Grathem (1960)

In juni 1961 wordt het 25-jarig jubileum gevierd met een groot muziekfestival met deelname door schutterij St. Petrus Kelpen-Oler, fanfare Concordia Leveroy, fanfare St. Cecilia Hunsel, zangvereniging Lentekrans Haler-Uffelse, fanfare Ellona Ell, fanfare Aurora Baexem, zangvereniging St. Cecilia Ospel, fanfare St. Willibrordus Stramproy en harmonie St. Agatha Grathem.

Van 1961 tot 1966 is dhr. T. Janssen de dirigent.

In 1967 wordt Dhr. van Acht benoemd tot dirigent, waarna op 5 oktober 1968 wordt meegedaan aan het Bondsconcours te Heerlen. Met als resultaat: 298½ punten en een eerste prijs en promotie naar de afdeling Uitmuntendheid. In december 1968 komt de fanfare uit in de Limburgse kampioenschappen Echt met een resultaat van 300 punten en een eerste prijs in de 1e afdeling.

·         In 1972 wordt Dhr. Straetermans benoemd tot dirigent, waarna de concoursen en toernooien elkaar snel opvolgen.

Optreden voor het Bondsconcours te Ittervoort

·         23 september 1973 Bondsconcours te Ittervoort. 296 1/2 punten. Eerste prijs in de afdeling Uitmuntendheid.

·         16 december 1973  Kampioenswedstrijden in de Stadsdoelen te Delft.  Eerste prijs  met 297½ punten in de afdeling Uitmuntendheid.

·         27 september 1975 Bondsconcours te Klimmen-Ransdaal.  Eerste prijs met 309 1/2 punten en promotie naar de afdeling Ere.

·         25 januari 1976 – Kampioenswedstrijden in de Rodahal te Kerkrade. 303½ punten. Nederlands kampioen in de afdeling Uitmuntendheid met de blauwe wimpel.

·         20-28 aug. 1976 – Viering 40-jarig jubileum met o.a. de eerste Gemeenschapsspelen

·         8 juli 1978 – Wereld Muziek Concours te Kerkrade. 290½  punten. Eerste prijs divisie 2.

·         20 september 1981 – Bondsconcours in manege de Leistert te Roggel.  297 punten. Eerste prijs in de afdeling Ere.

·         27 oktober 1985 – Bondsconcours te Vlodrop. 306 1/2 punten en promotie naar de afdeling Superieur.

·         26 januari 1986 – Kampioenswedstrijden in ’t Spant in Busum. 306 punten. Nederlands kampioen in de Ere afdeling en drager van de wite wimpel.

Groepsfoto ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum

·         15 juni 1986 – Viering 50-jarig jubileum. De fanfare ontvangt de Eremedaille van de koningin en daarnaast het predikaat “Koninklijk Erkend”.

In 1988 organiseert de fanfare het tweede bondsconcours van de LBM in De  Oranjerie te Roermond.

In 1995 organiseert de fanfare een zeer geslaagd proms-concert in de Spil in Maasbracht, met als band: No Tuxedo en het koor

Na een periode van bijna 27 jaar waarin de fanfare onder leiding stond van dirigent Leo Stratermons, wordt in 1997 Dhr. Henk Houben benoemd tot dirigent. Onder leiding van Dhr. Houben worden onder andere de volgende muzikale activiteiten ontplooid:

·         24 oktober 1999 – Bondsconcours te Venlo. 308 1/2 punten Eerste prijs en promotie naar de Ere afdeling.

·         8 april 2000 – Landskampioenschappen te Venlo. Nederlands kampioen in de uitmuntendheid en drager van de blauwe wimpel (voor de twede maal)

·         oktober 2003 – Bondsconcours in de Maaspoort te Venlo. 85.17 punten en promotie naar de  afdeling Superieur.

In 2005 nam Ester Alofs uit Leveroy de muzikale leiding over van Henk Houben. Onder haar leiding werd onder anderen meegedaan aan:

·         2006 – Deelname aan de Dag van de Blaasmuziek te Maastricht.

·         2006 – Deelname aan het MLS in Maria-Hoop.

  • 2013 – 20 oktober deelname Concertconcoursen LBM in Oranjerie Roermond 87,42 punten 1e prijs en promotie naar 3e divisie. 

2011 was weer een mijlpaal in de historie van fanfare sint Liduina, het 75 jarig jubileum werd gevierd met een gala aan (muzikale) activiteiten in Kelpen-Oler. Zo werd het confetticoncert gehouden, met voorzitter Wim Roost als Prins Carnaval, een heilige mis, opgeluisterd door een reunie orkest, waarna een feestelijke receptie werd gehouden en verschillende tentoonstelling gehouden werden over de fanfare. Ook werd een ledendag georganiseerd, waarin werd geboerengolfd een heerlijk frietje genuttigd. Hoogtepunt van het jubileumjaar waren de spectaculaire dorpsspelen waarin de verschillende buurtverenigingen tegen elkaar streden om de eer en een mooie bokaal.

Fanfare Sint liduina heeft sinds 1969 (zolang als zalencentrum het Trefcentrum bestaat) het kienen georganiseerd. In het begin om de 3 weken, maar daarna zelfs wekelijks. Op 17 december 2007 is het laatste rondje gespeeld. De afroeper van het eerste uur – dhr. R. Mans – was ook afroeper op deze laatste avond en heeft dit dus 38 jaar gedaan. Inmiddels organiseert de fanfare wel nog in de zomervakantie het vakantiekienen.

Momenteel verzorgen we in het voorjaar de potgrond-actie en in de zomer de gebuikte fietsenmarkt. Sinds enkele jaren is hier in het najaar nog de vlooien- en boekenmarkt bij gekomen.


In 2013 zijn de jeugdfanfares van Fanfare Sint Liduina en Fanfare Sint Concordia te Leveroy samengevoegd in Jeugdorkest Forever Young. Hierin wordt om beurten in Kelpen-Oler of Leveroy gerepeteerd en wordt de jeugd muzikaal klaargestoomd voor de “grote” orkesten.